İngilizcede Article Kavramı

İngilizce Konu Anlatımı bölümü...
User avatar
yapay-zeka
Site Kurucusu Admin
Site Kurucusu Admin
Posts: 403
Joined: Wed Feb 22, 2017 7:52 pm
Location: Adana

İngilizcede Article Kavramı

Postby yapay-zeka » Sat Mar 04, 2017 2:44 pm

İngilizcede Article Kavramı

1. a-an

a - an isimlerin önüne gelerek onların bütün dünyadaki benzerleri içinden “herhangi bir" tanesi olduğunu anlatırlar. İsimlere genel bir durum katarak onları aleladeleştirirler.

Bir koyun sürüsünden hiç bir ayrım yapmaksızın bir tanesini alalım seçtiğimiz koyun tüm benzerleri içinden herhangi biridir. Yani genel anlamda dünyada birbirlerine benzeyen koyunlardan herhangi bir tanesidir. Başka bir ifade ile gittiğimiz lokantada garsondan isteyeceğimiz her tabak genel anlamı içinde herhangi bir tabaktır.

İngilizcede biz isimleri kullanma ihtiyacı hissettiğimizde mutlaka onları genelleştiren, herhangi bir anlamı veren bazı eklere gereksinim duyarız. Bu ekler İngilizce gramerinde “article" diye adlandırılır. Maalesef açıklamaya çalıştığımız bu izah tarzı Türkçede yoktur.Bu yüzden İngilizce öğrenimine yeni başlayanlar zaman zaman bu konuyu anlamakta zorluk çekerler. Bu konuyu anlamanın tek yolu article’ları Türkçeleştirmek yerine neden ve nerede kullanıldıklarını çok iyi kavramaktır.

A ) İsimler sessiz bir harf ile başlıyorsa ( a ) sesli bir harf ile başlıyorsa ( an ) getirilir.

a book bir kitap
a pen bir kalem
a student bir öğrenci
an apple bir elma
an engineer bir mühendis
an inspector bir dedektif

B ) Yukarıda açıklamaya çalıştığımız sesli ve sessiz harf kavramı isimlerin okunuşları ile ilgilidir.Örneğin İngilizcede hour kelimesi “h" kendisinden önce sesli bir harf geldiği için söylenmez. Bu yüzden “aur" diye okunur. A sesli bir harf olduğundan an hour şeklini alır. Yine İngilizcede “u" “yu" diye telaffuz edildiğinden “a university" şeklindedir. Kısaca isimler yazılışlarına göre değil okunuşlarına göre “a veya an" alırlar.

C ) “a ve an" mutlaka isimlerin önüne gelmelidir. Çünkü sıfatlar ve fiiller sayılamaz. Sayılamayan nesnenin tekili çoğulu olmaz.

a pen
an apple

D ) İsim mutlaka tekil olmalıdır. Çoğullar “ a ve an “ almazlar.

a bags
a jackets olamaz....

E ) Sayılamayan isimlerin önüne “ a ve an “ gelmez.

a weather bir hava
a water bir su olamaz...

F ) Sıfatlar sayılamadığından “ a ve an “ almazlar.

a big
a short olamaz...

G ) Sıfat tamlamaları “ a ve an “ alabilirler.

a poor man fakir bir adam
a happy couple mutlu bir çift

H ) Sayılarda ve ölçülerde “ a – an “ bir anlamında sıkça kullanılır.

a hundred yüz
a tousand bin
a quarter çeyrek
a dollar bir dolar

I ) Sayılamayan isimlerin sayılabilir hale getirilmesi için bir anlamında kullanılır.

a piece of bread bir parça ekmek
a pair of shoes bir çift ayakkabı
a glass of water bir bardak su
a cup of tea bir fincan çay

J ) Daha evvel tanınmayan özel isimlerin bir başka kişiye aktarılmasında bir anlamında kullanılır.

a Mr. Smith
a Mrs. Tanyel
a Miss. Keser
a Mr. Lenon

2. The

Yukarıda “a ve an" i açıklarken bir koyun sürüsünden bahsetmiştik. Seçim yapmaksızın herhangi birini aldığımızda “a ve an" kullanmak zorunda olduğumuzu artık biliyoruz. Eğer o koyunu eve getirirsek artık o, bilinen bir koyun olmuştur yani dünyadaki benzerlerinden ayrılmış “ a ve an “ özelliğini bırakmıştır. İşte bilinen bir ismi belirttiğimizde “ the “ kullanılır.

Kısaca bir pencereyi aç dediğimizde a veya an pencereyi aç dediğimizde ise “ the “ kullanılır. The sayısal bir değere sahip değildir bu yüzden tekiller ve çoğullar ile kullanılabilir sadece onların bilinip bilinmediğinden bahseder.

the book kitap
the books kitaplar
a book herhangi bir kitap
a books kesinlikle olmaz.


Şimdi “ a ve an ” ile “ the “ yı kıyaslayalım.


bana bir kitap ver derken a book

bana kitabı ver derken the book

arkada bir pencere aç derken a window

arkadaki pencereyi aç derken the window


A ) Doğa ile ilgili bir tane olan isimlerle

the world dunya
the moon ay
the sky gökyüzü
the sun güneş
the North pole kuzey kutbu
the South pole güney kutbu
the sea deniz
the earth dunya
the air hava
the universe evren
the past geçmiş
the future gelecek
the weather hava
the wind rüzgar
the rain yağmur

B ) Coğrafi isimlerin önüne

dağlar the Alps
nehirler the river Nile
denizler the Black Sea
okyanuslar the Pasific Ocean
adalar the Bahamas

C ) Özel isimler kesinlikle “ the “ almazlar

the Linda the Tom
the Ankara the Konya olamaz...

D ) Ülkelere “ the “ almazlar

the Ankara the America
the Englnad the Japan olamaz...

E ) Birleşik devletlerden oluşan ülkeler “ the “ alırlar.

the United States of America
the United Kingdom
the United Arabic Emirates

F ) Ülke insanlarını kastetmek için “ the “ kullanılır.

the Turkish
the English
the Japanese

G ) Üniversite isimleri önlerine “ the “ alırlar ve “ of “ ile kullanılırlar.

the University of Arizona
the University of California

H ) Gazete, bina imparatorluk, hanedanlık,özel gemi ve tren isimleri önlerine “ the “ alır.

the Taj Mahal
the Eiffel Tower
the Mona Liza
the Times
the Ottoman Empire
the Orient express
the Titanic

H ) Aile isimleri “ the “ alırlar.

the Smiths
the Aksoys

H ) Bilim dalları “ the “ almadan kullanılır.

Economics ekonomi
Engineering mühendislik
Geography coğrafya
Law hukuk
Mathematics matematik
Philosophy felsefe
Psychology psikoloji

I ) Belirli sayılar “ the “ alır .

the first
the second
the seventh

I ) Aşağıdaki isimler “ to-from-of-at-in-on “ preposition’ları ile kullanıldığında “ the “ almazlar.

bed yatak class sınıf
church kilise court mahkeme
prison hapishane jail hapishane
trouble sıkıntı town kasaba
college üniversite school okul
vacation tatil work iş
breakfast kahvaltı lunch öğlen yemeği
dinner akşam yemeği supper akşam yemeği

J ) Aşağıdaki isimler “ the “ almazlar.

hell cehennem
heaven cennet
paradise cennet

K ) Aşağıdaki isimler tek başlarına kullanıldığında “ the “ almazlar.

north kuzey south güney
west batı east doğu

L ) Oyunlar ve spor dalları “ the “ almazlar

bridge poker
fooball basketball

M ) Next ve last zaman anlamında kullanıldığında “ the “ almazlar. Ancak aşağıdaki gibi kullanılırlar.

the next train bir sonraki
the last train son ( en son )


N ) Müzik aletleri ve icatlar “ the “ ile kullanılır.

the piano the telephone
the radio the televisio

Önemli Not:

İngilizcede Türkçede olduğu gibi bir çok anlam içeren kelimeler olabilir. A ve an ile onların isimmi yoksa sıfatmı oldukları kolayca ayırt edilebilir. Örnek olarak patient’ın iki anlamı vardır. Bunlardan biri hasta diğeri ise sabırlı dır.

a patient dediğimizde bir hasta

patient dediğimizde sabırlı anlamları kazanır.

Biliyoruzki sıfatlar kesinlikle sayılamaz bu nedenle a veya an alamazlar, o halde a patient kesinlikle bir isimdir. Patient ise “ a “ almadığı için bir sıfattır.

Aşağıda görülen altı çizili kelimelerin yerine veya boşluklara gelebilecek en uygun seçenekleri bulunuz.

Return to “İngilizce Konu Anlatımı”

Who is online

Users browsing this forum: commoncrawl and 0 guests