Vize Türleri ve Çeşitleri

User avatar
yapay-zeka
Site Kurucusu Admin
Site Kurucusu Admin
Posts: 410
Joined: Wed Feb 22, 2017 7:52 pm
Location: Adana

Vize Türleri ve Çeşitleri

Postby yapay-zeka » Thu Mar 09, 2017 7:21 pm

Hangi vize ne için kime verilir? vizesiz geçiş nedir ? Aşağıdaki listemizde vize türlerini bulacaksınız..
A Vizesi : Yabancı Diplomatlar
A-1: Büyükelçiler, Bakanlar, Diplomatlar, Konsolosluk yetkilileri ve aileleri
A-2: Yabancı hükümetlerin diğer yetkilileri ile çalışanları ve aileleri
A-3: A-1 ve A-2 vizesi sahiplerinin yanında çalışan işçiler, hizmetçiler ve aileleri

B Vizesi: Turistler
B-1: İş amaçlı turist vizesi
B-2: Eğlence ve gezi amaçlı turist vizesi

C Vizesi: Geçiş yapan yolcular
C-1: Amerika bağlantılı seyahat edenlerin aldığı geçiş vizesi
C-2: Birleşmiş Milletler bölgesinden geçiş yapmaya yetkili yabancılar
C-3: Geçiş yapan yabancı hükümet yetkilileri, aileleri, hizmetçileri ve özel çalışanları
C-4: Vizesiz geçiş
D Vizesi: Ekip üyesi (gemi kaptanları, havayolları çalışanları türünden ekiplere verilen vizedir.)
D-1: Araç değiştirmeden ABD’ye varan ekip üyeleri
D-2: Araç değiştirerek ABD’ye varan ekip üyeleri

E Vizesi: Yatırımcı ve tüccarlar
E-1: Tüccarlar ile eş ve küçük çocuklarına verilen vizedir.
E-2: ABD’de yatırım yapan/yapacak olanlar ile, eş ve küçük çocuklarına verilir.

F Vizesi: Öğrenciler
F-1: Öğrencilere verilir.
F-2: F-1 vizesi sahibi öğrencinin eşi ve küçük çocuklarına verilir.

G Vizesi: Uluslararası örgütlere çalışan yabancı hükümet üyeleri
G vizesi: Uluslararası örgütlerde veya organizasyonlarda çalışan hükümet yetkililerine verilir.
G-1: Uluslararası organizasyona üye, tanınmış yabancı hükümetlerin başkanları, temsilcileri ile çalışanları ve ailelerine verilir.
G-2: Tanınmış yabancı hükümetlerin üyelerine ve diğer temsilcilerine verilir.
G-3: Uluslararası organizasyonlara üye olmayan ya da tanınmamış yabancı hükümet temsilcileri ve aile üyelerine verilir.
G-4: Uluslararası organizasyonların yetkilileri ve çalışanları ile ailelerine verilir.
G-5: G-1, G-2, G-3 ve G-4 vize sahiplerinin hizmetçileri veya kişisel çalışanlarına verilir.

H Vizesi: İşçiler
H-1B: Özellikli mesleklerde çalışanlar ile profesyonel geçici işçilere ve mankenlere verilir.
H-1C: Sağlık çalışanı sıkıntısının çekildiği yerlerde üç yıldan az bir zaman için çalışmaya giden hemşirelere verilir.
H-2A: Mevsimlik tarım işçilerine verilir.
H-2B: Geçici işlerde çalışan yetenekli ya da yeteneksiz işçilere verilir.
H-3: Stajerlere verilir.
H-4: H-1, H-2 ve H-3 vize sahiplerinin eşleri ve küçük çocuklarına verilir.

I Vizesi: Yabancı basın ve medya mensupları ile eşleri ve çocuklarına verilir.

J Vizesi: Değişim programlarına katılan ziyaretçilere verilir.
J-1: Değişim programı ziyaretçileri
J-2: J-1 vize sahibinin eşi ve çocukları

K Vizesi: ABD vatandaşlarının nişanlıları, eşleri ve çocuklarına verilir.
K-1: Amerikan vatandaşlarının nişanlılarına verilir.
K-2: K-1 vizesine başvuran nişanlıların çocuklarına verilir.
K-3: Amerikan vatandaşlarıyla evlenen kişilere verilir.
K-4: K-3 vizesine başvuran eşlerin çocuklarına verilir.

L Vizesi: Çok uluslu şirketlerde geçici olarak başka ofislere ya da Ana Merkeze çalışmaya gönderilenlere verilir.
L-1A: Yönetici ve müdürlere verilir
L-1B: Uzman çalışanlara verilir.
L-2: L-1 vizesine sahip kişilerin eş ve çocuklarına verilir.

M Vizesi: Mesleki kurs ve programlara katılanlara verilir.
M-1: Mesleki programlara katılan öğrencilere verilir.
M-2: M-1 vizesine sahip kişilerin eş ve cocuklarına verilir.

NATO Vizesi: NATO çalışanlarına verilir.
NATO-1: NATO’ya üye ülkenin sürekli başkan temsilcisi ve ailesine verilir.
NATO-2: NATO’ya üye ülkenin diğer temsilcileri ve ailelerine verilir.
NATO-3: NATO’ya üye ülkelerın resmi yetkilileri ve ailelerine verilir.
NATO-4: NATO’nun diğer yetkilileri ve ailelerine verilir.
NATO-5: NATO’nun misyonunda çalışan ama NATO-4 vizesine sahip olamayan uzmanlar ve onların bağımlılarına verilir.
NATO-6: NATO’ya üye ülkelerın sivil çalışanları ve ailelerine verilir.
NATO-7: NATO-1, NATO-2, NATO-3, NATO-4, NATO-5, AND NATO-6 vizesine sahip kişilerin hizmetlileri veya kişisel çalışanlarına verilir.

O Vizesi: Üstün yeteneğe sahip olan çalışanlara verilir.
O-1: Bilim, sanat, eğitim, iş ve spor alanlarda üstün yeteneğe sahip yabancılara verilir.
O-2: O-1 vize taşıyıcılarına destekleme anlamında refakat eden yabancılara verilir.
O-3: O-1 vize taşıyıcılarının aile üyelerine verilir.

P Vizesi: Sporcu ve Sanatçılara verilir.
P-1: Tek sporcu ya da spor takımı üyelerine verilir.
P-2: Eğlence grubu üyelerine verilir.
P-3: Karşılıklı değişim programlarına katılan sanatçı veya eğlendiricilere verilir.
P-4: P-1, P-2 ve P-3 vizesi sahiplerinin eş ve çocuklarına verilir.

Q Vizesi: Uluslararası kültürel değişim programı katılımcılarına verilir. Q-1: Uluslararası kültürel değişim programı katılımcılarına verilir.
Q-2: İrlandalı Barış Süreci Kültür ve Eğitim programına katılanlara verilir.
Q-3: Q-2 vizesi sahiplerinin eş ve küçük çocuklarına verilir.

R Vizesi: Din adamlarına verilir R-1: Din adamlarına verilir.
R-2: R-1 vizesi sahiplerinin eş ve çocuklarına verilir.

S Vizesi: Suçlarla ilgili şahitlik yapan ya da ihbar eden kişilere verilir. S-5: Suç örgütleri ya da çetelerle ilgili önemli bilgileri ihbare eden kişilere verilir.
S-6: Terörizm ile ilgili bilgileri ihbare eden kişilere verilir.

T Vizesi: İnsan ticaretine maruz kalanlara verilir. T-1: İnsan ticaretine maruz kalanlara verilir.
T-2: İnsan ticaretine maruz kalanların eşlerine verilir.
T-3: İnsan ticaretine maruz kalanların çocuklarına verilir.
T-4: İnsan ticaretine maruz kalan 21 yaşından küçüklerin ebeveynlerine verilir.

North American Free Trade Agreement (NAFTA) Vizesi TN: ABD’ye ticaret amacıyla giden Kanada’lı ve Meksika’lılara verilir.
TD: TN vizesine sahip kişilerin eş ve çocuklarına verilir.

Vizesiz Geçiş
TWOV: Geçiş yapan yolcular ile ulaşım aracının ekibine verilir.
U Vizesi: Belli başlı suçların mağdurlarına verilir U-1: Belli başlı suçların mağdurlarına verilir.
U-2: U-1 vizesi sahiplerinin eşlerine verilir.
U-3: U-1 vizesi sahiplerinin çocuklarına verilir.
U-4: 21 yaşından küçük U-1 vizesi sahiplerinin ebeveynlerine verilir.

User avatar
yapay-zeka
Site Kurucusu Admin
Site Kurucusu Admin
Posts: 410
Joined: Wed Feb 22, 2017 7:52 pm
Location: Adana

Re: Vize Türleri ve Çeşitleri

Postby yapay-zeka » Thu Mar 09, 2017 7:22 pm

Vize Türleri

Vize Kategorileri

A Vize - Diplomatik Vize. Diplomatik kanallarla verilir.

B Vize - İş veya Gezi Amaçlı Geçici Ziyaretçiler. Eğer Amerika'da yalnızca iş veya gezi ve turistik amaçlarla bulunuyorsanız B-1 (iş) ya da B-2 (gezi) vizelerine başvurmalısınız. Bu durumda iş, Amerikan şirketi olmayan bir şirket için çalışan kişinin konferans, görüşme, eğitim gibi amaçlarla ABD'ye gelmesi anlamındadır. Bu vizeyle ülkeye gelmişseniz bir ABD şirketiyle birleşebilirsiniz ama orada çalışamaz veya bir Amerikan şirketini işletemezsiniz. Ancak mülk alabilir ve anlaşma imzalayabilirsiniz. B-2 vizesi işle ilgili herhangi bir faaliyette bulunamazsınız demektir. B-1 vizesi en fazla bir yıl, B-2 ise en fazla bir ay ülkede bulunmanıza izin verir. B-2 vizesini istediğiniz sıklıkla kullanabilirsiniz. Eğer ABD'de yazlığınız varsa ve kendi ülkenizde başka kalıcı bir konutunuz bulunduğunu kanıtlayabilirseniz yılın altı ayını Amerika'da geçirmeniz ve her giriş yaptığınızda vizenizi kullanmanız mümkündür. B tipi vizeler artık en fazla on yıl süreyle geçerlidir.

C Vize - Transit Geçiş Vizesi.

D Vize - Mürettebat. Gemi ve Uçak personeline verilir.

E Vize - Yatırımcılar ve Tüccarlar. E türü vizeler bir seferde en fazla beş yıl için geçerlidir ve burada kota sınırlaması yoktur, ABD ile bu konuda antlaşması olan ülkelerin vatandaşları bundan faydalanır. Çalıştığınız Amerikan şirketi size veya sizin vatandaşınız olan bir başkasına ait olabilir. Bu şirketin ticari faaliyetlerinin en az %50'si ABD ile kendi ülkeniz arasında gerçekleşmelidir. Ayrıca şirketin çalışanları da işverenleriyle aynı milliyete tabi olmalıdır. Vizenize kefil olan işveren adına çalışıyor olduğunuzu ya da kendiniz işveren olduğunuzu kanıtlamalısınız. E-2 türü vizeler yalnızca bir ABD şirketinin (büyüklüğü ne olursa olsun) %50 oranında yatırımını üstlenmiş kişilere veya böyle kişiler için çalışanlara verilir. E türü vizeler kalıcı yerleşme hakkı vermez ama ABD'de uzun bir süre kalmanızı sağlayabilir.

E türü vizenin tanıdığı ayrıcalıklar

- Amerika'da siz veya bir vatandaşınız tarafından nakit yatırım yapılmış (en az 100.000 Dolar) bir ABD şirketinde yasal olarak çalışabilirsiniz.
- E-2 vizenizin süresi bitinceye kadar dilediğiniz kadar ABD'ye giriş çıkış yapabilir veya ülkede kalabilirsiniz
- Vizenizin süresini kaç defa uzatabileceğiniz konusunda yasal bir sınırlama yoktur.
- E-2 vizesi almak için gerekli koşulları sağladığınız sürece ABD'de uzun bir süre kalabilirsiniz.
- Eşiniz ve 21 yaşın altındaki evlenmemiş çocuklarınız da vizeden faydalanır

E türü vizenin Sınırları
- Bu vizeler yalnızca ABD'yle ticaret antlaşması olan ülkelerin vatandaşlarına verilir.
- Yalnızca E-2 vizenize kefil olan işveren veya sahibi olduğunuz şirket adına çalışabilirsiniz
- Sizinle gelen akrabalarınız ABD'de sizinle kalabilir ama çalışamaz
- Çocuklar 21 yaşına geldiklerinde ABD'de yaşamaya devam etmek isterlerse kendileri vizeye başvurmalıdır
- I-94'ünüzü her yıl yenilemelisiniz

F ve M Vizeler - Öğrenciler. F türü vizeler tam zamanlı akademik eğitim veya dil eğitimi alan öğrencilere; M türü vizeler mesleki veya teknik eğitim alan ya da akademik olmayan başka şekillerde eğitim alan öğrencilere verilir. Her ikisinde de başvurmanın getireceği ayrıcalıklar ve ikisinin de sınırları hemen hemen aynıdır yalnızca M vizeniz varsa kampus içinde veya dışında eğitim gördüğünüz alanın uygulaması kabul edilebilecek bir işte çalışabilirsiniz. Bu vizelere başvurmadan önce ABD'de bir okul tarafından kabul edilmiş olmanız gereklidir ve yalnızca vizenin adına çıktığı okulda okuyabilirsiniz. Eşiniz ve küçük çocuklarınız göçmen olmayanlara verilen vizeyi alabilir.

G Vize - Diplomat. Uluslararası organizasyon. BM ve benzeri organizasyonlar için.

H Vize - Geçici İşçiler. Çalışmasına izin verilen ve ABD'de oturmayan çok sayıda yabancı H türü vizeyle girmiştir ancak bu vizenin dört tipi vardır. INS'ye (göç hizmetleri) başvurmadan önce sağlam bir iş teklifi almış olmanız gerektiğini unutmayın.
H1-A vizeler ABD'de geçici olarak çalışan hemşireler içindir.
H1-B vizeler “uzmanlık isteyen işlerde” yani üniversite veya yüksek okul mezunu olmayı gerektiren işlerde çalışan geçici işçilere verilir. Bunların %44'ü bilgisayar ve teknolojiyle ilgili alanlarda çalışanlara verilir - özellikle programcılar ve mühendislere. %26'sı fizik terapistlere veya mesleki terapi uygulayanlara verilir. H1-B vizeleri kotaya tabidir ve bu kota yakın zamanlarda yılda 115.000'e çıkarılmıştır. Böylece mali yılın sonlarında H1-B vizesi almak zorlaşmaktadır. İşverenlerin muhtemel çalışanlar için yedi günde vize almasını sağlayan “hızlandırılmış” sistem sayesinde başvuru süreci kolaylaşmıştır. İşverenin INS'ye bir dilekçe (kefil olduğunu gösteren bir form) vermesi ve Çalışma Bakanlığı'na da “işçi durumu başvurusu” verilmesi gerekmektedir. Bunlar onaylandıktan sonra işçi kendi ülkesindeki konsolosluğa başvurabilir.
H-2 vizeler ABD'de az bulunan niteliklere sahip olanlara verilir. Teknisyenler ve becerikli tüccarlar bu vizeye başvurabilir.
H-3 vizeler stajyerlere verilir. Staj, gelecekte çalışılacak ABD dışındaki bir ülkedeki iş için olmalıdır.
H türü vize yalnızca başvurunuza kefil olan işveren için çalıştığınız sürece geçerlidir. Eğer iş değiştirirseniz yeni işvereninizin yazacağı bir dilekçeyle yeniden vizeye başvurmalısınız. İster aynı işverenle olsun ister başkalarıyla da çalışın H türü vize en fazla altı yıl geçerlidir. Süresi bittiği zaman yeniden başvurmadan önce ABD dışında en az bir yıl yaşamalısınız.

I Vize - Basın Temsilcileri. Bu vize kendi ülkesinde basında, radyoda, film sektöründe veya televizyonda çalışan kişilere verilir. Birden çok defa giriş yapabilecekleri şekilde ve uzun süreliğine verilir. Vizeyi alanların yalnızca vizenin verildiği işte çalışmaları gerekmektedir. Serbest çalışan kişiler ABD'de imzalanan bir iş kontratı sağlayabilmelidir.

J Vize - Değişim Ziyaretçileri. J-1 türü vizeler ABD Haber Ajansı'nın (USIA) onayladığı belirli bir ziyaretçi değişim programına katılmak için ABD'ye gelmenizi sağlar. Daha fazla bilgiyi http://usinfo.state.gov/ adresinden alabilirsiniz. Bakmak zorunda olduğunuz kişilere J-2 vizesi verilir. USIA, BUNAC gibi programına katılmaya hak kazananlara J-1 vizesi veren organizasyonlara destek olur. 12 ila 18 ay süresince geçerlidir ve birden çok defa giriş yapmanıza imkan verir. Çok çeşitli mesleklerde çalışıyor olabilirsiniz ama organizasyonun programında belirtilenlerle sınırlanırsınız.

K Vize - Nişanlı. Yalnızca bir ABD vatandaşının nişanlısı veya eşine verilir. K türü vize yalnızca eş veya nişanlı ABD'nin dışındaysa verilir.

L Vize - Şirket İçi Transferler. L türü vizeler ABD'ye işvereni; şirketinin yan kuruluşları, şubeleri veya bağlı şirketleri için çalışmaya gelen belirli yöneticiler, idareciler veya uzmanlık bilgisi olan çalışanlara verilir. Bu vize yöneticiler ve idareciler için yedi, uzmanlık bilgisine sahip çalışanlar için beş yıllığına geçerlidir ve birden çok defa giriş yapmalarına imkan verir. Anonim şirketler, limitet şirketler, ortaklıklar ve tek kişinin sahibi olduğu şirketler ve daha pek çok şirket türü bundan faydalanabilir. Kalıcı oturma izni almak için bu vize muhtemelen en iyi yoldur.

L türü vizenin tanıdığı ayrıcalıklar
- ABD'ye transfer olabilir ve zaten ABD dışında çalıştığınız bir şirketin ABD'de bulunan şubesi, taşeronu, ortağı veya yan kuruluşunda yasal olarak çalışabilirsiniz.
Kolayca verilir
- L-1 durumunuz sona erene kadar ABD'ye giriş çıkış yapabilir veya orada aralıksız kalabilirsiniz
Eşiniz ve 21 yaşın altındaki evlenmemiş çocuklarınız vizeden yararlanabilir
- Amerikan şirketinde yönetici veya idareci olarak L-1 vizesine sahipseniz ve çalışarak yeşil karta başvurmak istiyorsanız işiniz çok kolaylaşır
- ABD'ye girdiğinizde I-94'ünüz L-1 sürenize göre verilir

L türü vizenin sınırları
Yalnızca L-1 vizenize kefil olan işveren için çalışabilirsiniz ve bu Amerikan şirketi mutlaka ülkenin dışında zaten çalışmakta olduğunuz şirketin şubesi, taşeronu, yan kuruluşu veya ortağı olmalıdır
Başlangıçta bir (yeni Amerikan şirketi) veya Amerikan şirketi bir yıldan uzun süredir sizin şirketinizle iş yapıyorsa üç yıllığına verilir. ABD'de yedi yıldır bulunuyorsanız veya yönetici veya idareciyseniz vizeniz bir seferde iki yıl uzatılabilir. Çocuklarınız 21 yaşına vardığında ABD'de kalmak isterlerse kendi vizelerine başvurmalıdır

O, P ve R Vizeler - Belirli Meslekler için Geçici Çalışma Vizeleri. 1990 Göç Yasası belirli alanlarda geçerli olan bir dizi çalışma vizesi getirmiştir. O ve P vizeler ticaret, bilim, sanat, eğitim, eğlence ve atletizm alanlarında çok yetenekli veya başarılı kişilere verilir. R türü vizeler din adamları içindir. Başvuru sırasında destek verebilecek uygun bir kişi veya kuruluşun yazılı taahhüdü gerekir. Bu vizeler genelde (festivaller gibi) belirli bir olay veya faaliyet için verilir ve bu faaliyetin süresi boyunca en fazla üç yıllığına geçerlidir.

Q Vize - Uluslararası Kültürel Değişim Programlarına Katılmak için ABD'ye Gelen Değişim Ziyaretçileri. Takma adı “Disney Vizesidir” çünkü ortaya çıkması için bu kuruluş kulis faaliyetlerinde bulunmuştur. Q türü vizeler Amerikalılarla uygulamalı bir eğitime katılacakları veya Amerikalılarla ülkelerinin tarihini, geleneklerini veya kültürünü paylaşacakları bir işte çalışacak kişilere verilir. Dadılar, au pairler (normalde J-1 vizesi almaları gerekir) veya değişik sanatların öğretmenleri faydalanabilir. Vize 15 ay süresince geçerlidir ve işveren tarafından başvurulması gereklidir. Belirli değişim programlarıyla ilgili olmadığı için J vizesinden farklıdır.

S Vize - Adli Olaylar veya Casusluk Olaylarında Bilgi Sağlayanlar. Yabancı uyruklulara Amerikan gizli servisi veya polise verecekleri önemli bilgiler karşılığında ABD'de kalma ve yaşama olanağı verir.

User avatar
yapay-zeka
Site Kurucusu Admin
Site Kurucusu Admin
Posts: 410
Joined: Wed Feb 22, 2017 7:52 pm
Location: Adana

Re: Vize Türleri ve Çeşitleri

Postby yapay-zeka » Sat Jul 29, 2017 9:28 am

Amerika Vize Çeşitleri

Amerika’ya giriş yapabilmeniz için gerekli olan belgeniz State Department tarafından verilen vize türüdür.

Aldığınız bu vize ile beraber Amerika’ya giriş yaparken Göçmen Bürosu (INS) yetkilileri size mutlaka bir statü verecektir. Vizenizinin süresi dolana kadar Amerika’da kalabilirsiniz ve bu süre içinde statü dışında kalmamalısınız. Statü dışında kaldığınızda Amerika’dan ihraç edileceğinizi unutmayınız.

Amerika vizesi türlerini ikiye ayrılabiliriz:

1. Amerika Göçmen Vizesi

Amerika Göçmen Vizesi, Green Card ile elde edeceğiniz vize türüdür. Amerika’da yasal olarak oturma, eğitim görme ve çalışma hakkını sağlayan vizedir. Bu vize ile bir Amerikan vatandaşı ile aynı haklara sahip olursunuz. Sizi ayıran tek fark seçme ve seçilme hakkınızın olmamasıdır. Green Card ile sahip olacağınız vize türüyle seçme ve seçilme dışındaki eğitim, sağlık, çalışma, iş kurma gibi diğer bütün haklara sahip olabileceksiniz

2. Amerika Göçmen Olmayan Vizesi

Bu vize türü harfleri ile belirtilir. Her harfin kendine göre farklı özellikleri vardır. Bunlardan en çok bilinenleri ise şunlardır;

B1 Vizesi: Geçici olarak, iş amaçlı seyahatler için verilen vize türüdür. B1 vizesi alan ziyaretçilerin çalışma izni yoktur fakat seyahatleri süresince çesitli iş bağlantılarında bulunabilir veya ticari işlemler yapabilirler.

B2 Vizesi: Turistik geziler veya tıbbi tedavi görme amacı ile yapılan seyahatler için verilir.

Ziyaretçi vizesi başvuranlar, Amerika'da en fazla 6 ay kadar kalabilirler
Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasalarına göre her ziyaretçi vizesine başvuran potansiyel bir göçmendir. Bu nedenle ziyaretçi vizesine başvuranlar bu durumun aksini kanıtlamak için aşağıda bulunan 3 şartı ispat etmek zorundadır.

- Seyahat amacının iş, turistik veya tıbbi tedavi olduğu

- Ziyaretçinin ülkede sadece belirli bir süre kalmayı planladığı

- Başka bir ülkede yerleşimlerinin olduğu ve geri dönmelerini gerektiren şartların mevcudiyeti.

F- Öğrenci Vizesi
M- Öğrenci Vizesi
J- Ziyaretçi Değişim Vizesi
H- İşçi Vizesi
R- Geçici Din Görevlisi

Farklı harfler ile belirtilen vize türlerinde birden çok vize sahibi olmanız mümkün değildir fakat aynı anda hem göçmen vizesi hem de göçmen olmayan vizesi sahibi olabilirsiniz.

GÖÇMENLİK HUKUKU

Göçmenlik Harici Geçici Vizeler

B-1/B-2 Ziyaretçi vizeleri: B-1 İş amaçlı vize / B-2 Turist vizesi

Bu vizeler ABD’ye iş veya turizm amacıyla gelmek isteyenler içindir. Amerika da iş kurmak istiyorsanız B-1 iş amaçlı ziyaret vizesi, kısa süreli ziyaretler içindir ve çalışma izni vermemektedir. Bazı ülkelerin vatandaşları, ABD’ye vizesiz olarak gelme ve 90 güne kadar kalma hakkına sahiptir.

E-1 Antlaşma uyarınca ticaret / E-2 Antlaşma uyarınca yatırımcı vizeleri

ABD ile ticari antlaşma imzalamış ülkelerin vatandaşı olan yatırımcılar / tüccarlar ve onların yanında çalışan kişiler, ABD’de iş yapmalarına olanak veren bu vizeyi alabilir.

F-1 Yüksek öğrenim görecek öğrenciler

ABD’de bir öğretim kurumuna tam gün öğrenci statüsünde kayıt yaptıran kişiler, öğrenimleri sırasında F-1 statüsüne hak kazanabilir ve bir süre kendi alanlarında staj (practical training - P/T) yapabilirler.

G Uluslararası kuruluşların temsilcileri

H1B Özel meslek sahipleri için vize

En az lisans diplomasına veya eşdeğer çalışma tecrübesine sahip kişiler, buldukları iş için gerekmesi halinde H1B statüsüne hak kazanabilir. Bu kişileri istihdam eden kuruluşlar, istihdam karşılığında en azından piyasada geçerli ücreti ödediklerini kanıtlamalıdır.

H1C Sertifikalı Hemşireler

H1C statüsü, önceden belirlenmiş hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında çalışacak hemşirelere verilmektedir, yılda en fazla 500 hemşire bu statüden yararlanabilmektedir.

H2A Tarım işçiliği

H2B Diğer geçici işçiler

H-3 Stajyerler

I Yabancı haber medya kuruluşlarının temsilcileri

J Değiştirme programı kapsamında ziyaretçiler

Onaylı bir değiştirme programı kapsamında ABD’ye gelen kişiler, J-1 Değiştirme Kapsamında Ziyaretçi vizesine hak kazanabilir. Bu kapsama öğrenciler, akademisyenler, stajyerler, profesörler, araştırma görevlileri, uzmanlar, doktorlar, resmi ziyaretçiler vs. girmektedir. Bazı durumlarda J-1 programı için kişinin vizesini farklı bir göçmenlik harici vizeye ya da daimi ikamet vizesine dönüştürebilmesi için en az iki yıl ABD dışında yaşaması gerekmektedir.


K ABD vatandaşları ile nişanlı olanlar

Bu vize, ABD vatandaşları ile nişanlı olan kişilere ABD’ye gelmelerinden itibaren 90 gün içinde evlenmeleri koşuluyla verilen bir göçmenlik harici vizedir.

L Şirket içi tayin vizesi

L-1B vizesi, işverenlerinin ABD’de yerleşik bağlı firmalarına tayin edilen yöneticiler, müdürler ve uzman çalışanlara verilmektedir. Geçerli L-1A vizesine sahip yöneticiler ve müdürler, çalışma izni almaları gerekmeksizin daimi ikamet izni almaya hak kazanabilir.

M Meslek okulu öğrencileri

M-1 vizesi, meslek okuluna gitmek isteyen öğrencilere verilmektedir.

O-1, O-2 Olağandışı vasıf vizesi

O-1 kategorisi herhangi bir sanat, bilim, atletizm, öğretim veya iş alanında olağandışı vasıflara sahip yabancılara verilmektedir.

P-1, P-2, P-3 Atletler ve Sanatçı Grupları

Atletler, sanatçılar ve gösteri sanatçıları içindir.

R Dini Meslek veya Görev

Dini meslek sahipleri arasında görevli din adamları ve dini yemin etmiş din adamları bulunmaktadır; dini görevliler arasında koro şefleri, din öğretmenleri vs. gibi meslek sahipleri bulunmaktadır.

TN NAFTA kapsamında çalışanlar

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) uyarınca Kanada ve Meksika vatandaşlarına verilen özel bir vizedir.

GÖÇMEN VİZELERİ: DAİMİ İKAMET VE ÇALIŞMA VİZESİ

EB1 İlk Tercih

Olağandışı vasıflara sahip kişiler

Olağandışı Profesörler ve Araştırmacılar

Çok uluslu yöneticiler ve müdürler

Bu kategorilerden birine giren kişiler, çok uzun süren çalışma izni alma işlemi yapmaksızın daimi ikamet izni almak için başvurabilir.

EB2 İkinci Tercih

İleri düzey derecelerde meslek sahipleri veya olağandışı vasıflara sahip yabancılar.

EB2 adayları genelde iş teklifi alan ve işverenlerin onlar için çalışma izni alması gereken kişilerdir. Çalışma izni, adaya vize verilmesi halinde Amerikalı bir çalışanın işsiz kalmayacağının kanıtlanması halinde verilmektedir. Eğer aday ABD’ye gelmesinin ulusal çıkarlar doğrultusunda olduğunu kanıtlarsa, iş teklifi ve çalışma izni işlemleri gerekmeyebilir

EB3 Üçüncü Tercih

Vasıflı işçiler, profesyoneller ve diğer çalışanlar

EB3 adayları genelde iş teklifi alan ve işverenlerin onlar için çalışma izni alması gereken kişilerdir.

EB4 Dördüncü Tercih Özel Göçmenler

EB4 kategorisine giren kişiler Dini Meslek Sahipleri, İşyerleri Sınır Ötesinde Olan Kişiler, G-4 Kategorisinde (Uluslararası Kuruluşların Çalışanları) Emekliler, Kesin Dönüş Yapan İkamet İzni Sahipleri ve Din Adamlarıdır.

EB5 Beşinci Tercih İstihdam Yaratan Yatırımcılar

1990 Göçmenlik Yasası uyarınca, yeni ticari firmalara yatırım yapacak ve en az on kişi istihdam edecek kişilere yılda toplamda 10.000 adedi geçmeme koşuluyla vize verilebilmektedir. Bu program kapsamında iki tür yatırımcı bulunmaktadır: hedef istihdam alanlarına (yani kırsal kesimlere veya ulusal ortalama işsizlik oranının en az %150’si oranda işsizlik bulunan bölgelere) en az 500.000 $ yatırım yapacak kişiler ve diğer bölgelere 1.000.000 $ yatırım yapacak kişiler. Bu kategoride her yıl verilen vizelerin en az 3.000 tanesinin hedef istihdam alanlarına yatırım yapacak kişilere verilmesi gerekmektedir.

GÖÇMEN VİZELERİ: AİLE BERABERİNDE DAİMİ İKAMET

ABD vatandaşları bu vizeyi anneleri, babaları, eşleri, kardeşleri ve çocukları için almak üzere başvurabilir. Daimi ikamet iznine sahip kişiler (LPR’ler) sadece eşleri ve çocukları için başvurabilir. ABD vatandaşlarının birinci derece akrabaları (21 yaşından küçük bekar çocuklar, eş, anne, baba, ve belirli bazı durumlarda dullar) için kota veya limit yoktur, bu nedenle bekleme listesi de bulunmamaktadır. Aşağıda açıklanan “tercihli” kategorilerden birine giren akrabalar, her yıl verilebilecek vize sayısı limitlerine tabidir.

Birinci Tercih: ABD vatandaşlarının 21 yaşından büyük bekar oğulları veya kızları.

İkinci Tercih: (2A) LPR’lerin eşleri ve 21 yaşından küçük bekar çocukları; (2B) LPR’lerin 21 yaşından büyük bekar oğulları ve kızları.

Üçüncü Tercih : ABD vatandaşlarının evli oğulları ve kızları.

Dördüncü Tercih : ABD vatandaşlarının erkek ve kız kardeşleri.

KURA İLE VERİLEN VİZELER: DV1 Vizeleri ("Yeşil Kart Piyangosu")

Toplam göçmenler havuzunda sayıları az olan ülkelerin vatandaşlarına her yıl kura ile 55.000 adet vize dağıtılmaktadır.

SIĞINMACI / MÜLTECİ

Irk, din, milliyet, belirli bir sosyal gruba üyelik veya ait sayılma ya da siyasi görüşleri nedeniyle baskı görmekten korkan ve bunu kanıtlayan kişiler, sığınmacı veya mülteci statüsü için başvurabilir.


Return to “Amerikan Vizeleri”

Who is online

Users browsing this forum: commoncrawl and 0 guests