INGILIZCE TIME - ZAMAN - TÜRKÇE KONU ANLATIMI

İngilizce öğrenmeye yeni başlayanların gramer, kelime ve spelling gibi konularla ilgili öğrenmek istediklerini sorabilecekleri bölüm...
User avatar
yapay-zeka
Site Kurucusu Admin
Site Kurucusu Admin
Posts: 403
Joined: Wed Feb 22, 2017 7:52 pm
Location: Adana

INGILIZCE TIME - ZAMAN - TÜRKÇE KONU ANLATIMI

Postby yapay-zeka » Fri Mar 24, 2017 6:43 pm

What time is it? (Saat kaç?)

What's the time? (Saat kaç?)

I usually get up at a quarter past seven - that's seven fifteen in the morning. I have breakfast at eight o'clock and then take the bus to work at half past eight. I usually arrive at work at a quarter to nine. Sometimes, the bus is late and I arrive at about nine. My morning is usually pretty busy and I like taking a coffee break at twenty to eleven if possible. I then work to lunchtime at noon. In the afternoon, I usually have another break at three fifteen. I usually finish work at a quarter to five and arrive home around six in the evening. At night, I usually go to bed at eleven o'clock.

Genellikle yediyi çeyrek geçe kalkarım - bu sabah saat yediyi onbeş geçedir. Sekizde kahvaltı yaparım daha sonra işe gitmek için sekiz buçukta otobüse binerim. Genellikle işe dokuza çeyrek kala varırım. Bazen, otobüs geç kalırsa dokuz civarında varırım. Sabahlarım genellikle yoğundur ve eğer mümkünse onbire yirmi kala kahve arası veririm. Daha sonra öğlen arasına kadar çalışırım. Akşamüstü üçü onbeş geçe genellikle bir ara daha veririm. Beşe çeyrek kala işim biter ve akşam altı civarı eve varırım. Geceleri genellikle onbirde yatarım.

Look at the rules for telling time in English. (İngilizcede saat ve zamanlar örnek):

- We use "past" to say times after the hour until half past, or 30 minutes past the hour. (Buçuklara kadar saati söylemek için "past" kullanılır.)

- We use "to" to say times before the full hour from 31 minutes until the full hour. (31 geçeden itibaren "to" ile gelecek saate kalan zaman söylenir.)

- We use "o'clock" only at the full hour. eg. It's eight o'clock. (Tam saatlerde "o'clock" kullanılır. Saat sekiz.)

- We can also just say the numbers in groups of two. eg. It's seven twenty-five. (Saat ikili gruplar halinde de söylenebilir. Yedi yirmibeş)

- When speaking about the different times of the day we use: in the morning, in the afternoon, in the evening (Günün değişik saatlerinden bahsedilirken, sabah, öğlen, akşam gibi belirtmeler kullanılır.)

- Be careful! We use at night NOT in the night. ("in the night" yerine "at night" kullanmaya dikkat edilmelidir!)

We use the prepositions 'at', 'from' and 'to' when we talk about the time. ("at", "from" ve "to" edatları zaman belirtilirken kullanılır.)

For example:(Örneğin:)

I leave the house at half past eight. (Sekiz buçukta evden ayrılırım.)

My sister is coming at quarter to four. (Dörte çeyrek kala kardeşim geliyor.)

I usually work from 9 o'clock to 6 o'clock. (Genellikle saat 9'dan 6'ya kadar çalışırım.)

Return to “Beginner”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests