INGILIZCE NUMBERS - SAYILAR - TÜRKÇE KONU ANLATIMI

İngilizce öğrenmeye yeni başlayanların gramer, kelime ve spelling gibi konularla ilgili öğrenmek istediklerini sorabilecekleri bölüm...
User avatar
yapay-zeka
Site Kurucusu Admin
Site Kurucusu Admin
Posts: 403
Joined: Wed Feb 22, 2017 7:52 pm
Location: Adana

INGILIZCE NUMBERS - SAYILAR - TÜRKÇE KONU ANLATIMI

Postby yapay-zeka » Fri Mar 24, 2017 6:48 pm

İngilizce'de sayıların doğru telaffuzunu öğrenmek için vurgulamaya özel bir önem göstermek gerekir. 13'ten 19'a kadar olan sayılar eğer vurgu doğru hecede değilse kolaylıkla 10'un katları ile karıştırılabilir. Büyük sayılar, ondalık sayılar, saat ve para miktarlarının anlaşılması ve kullanılması(söylenebilmesi) günlük hayatta temel zorunluluklardan biridir.

It is important to learn the correct pronunciation of numbers in English paying particular attention to word stress. The numbers from 13 to 19 can easily be mistaken for multiples of 10 from 30 to 90 if the placement of stress is not on the correct syllable. Learning how to say and understand large numbers, decimals, numbers for time and amounts of money are essential for everyday life.

1 - One (Bir)
2- Two (Two)
3- Three (Üç)
4- Four (Dört)
5- Five (Beş)
6- Six (Altı)
7- Seven (Yedi)
8- Eight (Sekiz)
9- Nine (Dokuz)
10- Ten (On) 11- Eleven (Onbir)
12- Twelve (Oniki)
13- Thirteen (Onüç)
14- Fourteen (Ondört)
15- Fifteen (Onbeş)
16- Sixteen (Onaltı)
17- Seventeen (Onyedi)
18- Eighteen (Onsekiz)
19- Nineteen (Ondokuz)
20- Twenty (Yirmi)
10- Ten (On)
20- Twenty (Yirmi)
30- Thirty (Otuz)
40- Forty (Kırk)
50- Fifty (Elli)
60- Sixty (Altmış)
70- Seventy (Yetmiş)
80- Eighty (Seksen)
90- Ninety (Doksan)
100- A Hundred (Yüz)

1st - First (Birinci)
2nd- Second (İkinci)
3rd- Third (Üçüncü)
4th- Fourth (Dördüncü)
5th- Fifth (Beşinci)
6th- Sixth (Altıncı)
7th- Seventh (Yedinci)
8th- Eighth (Sekizinci)
9th- Ninth (Dokuzuncu)
10th- Tenth (Onuncu)
WORD STRESS (İngilizce Sayılarda Kelime Vurgusu)

thirteen and thirty (onüç ve otuz)
fourteen and forty (ondört ve kırk)
fifteen and fifty (onbeş ve elli)

LARGE NUMBERS (İngilizce'de Büyük Sayılar)2364 = two thousand three hundred and sixty four (İki bin üç yüz altmış dört)
1008 = one thousand and eight (bin sekiz)
28000 = twenty-eight thousand (yirmi sekiz bin)

DECIMALS (İngilizce'de Ondalık Sayılar)45.3 = forty-five point three (Kırk beş nokta üç )
0.75 = zero point seven five (Sıfır nokta yetmiş beş)

MONEY (İngilizce Para)£8.50 = eight pounds fifty/ eight fifty
30p = thirty pence/ thirty pee
$27.40 = twenty-seven dollars forty/ twenty-seven forty
75c = seventy-five cents

TIME (İngilizce Saatler)

2:30 = two thirty/ half past two (İki otuz / İki buçuk)
12:55 = twelve fifty-five/ five to one (oniki ellibeş / oniki'ye beş var)

Return to “Beginner”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests