Be going to Gelecek Zaman / Future Tense Konu Anlatımı

İngilizce Konu Anlatımı bölümü...
User avatar
yapay-zeka
Site Kurucusu Admin
Site Kurucusu Admin
Posts: 403
Joined: Wed Feb 22, 2017 7:52 pm
Location: Adana

Be going to Gelecek Zaman / Future Tense Konu Anlatımı

Postby yapay-zeka » Sat Mar 04, 2017 3:02 pm

Önceden belirttiğim gibi İngilizce'de Future Tense ( Gelecek Zaman )'i ikiye ayırmıştık arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi olan '' Will '' konusunu önceki derste inceledik. Şimdi ise diğer Gelecek Zaman yapısı olan '' be going to '' konusunu ele alacağız. Dilerseniz zaman kaybetmeden olumlu, olumsuz , soru ve cevap yapılarını hemen incelemeye geçelim.
'' Be going to '' tıpkı '' will '' gibi Gelecek Zaman' da kullanılan bir kalıptır diyebiliriz. Dikkat edilmesi gereken nokta '' be going to '' ifadesinin bir kalıp olduğudur. Yani cümle içine kalıp şeklinde girer, cümleden kalıp şeklinde çıkar. Üzerinde herhangi bir değişiklik yapamayız. Sadece '' be '' yerine öznesine göre '' am, is , are '' gelir hepsi o kadar. Onun dışında hiç bir cümlede ya da öznede bir değişiklik yapılmaz. Her zaman olduğu gibi genel tablomuza öncelikle bir göz atalım. Tüm kullanımlarını kısaca formülüze edilmiş bir şekilde görebilirsiniz.

Image

OLUMLU YAPI / AFFIRMATIVE

Olumlu cümlede öncelikle öznesine göre '' am, is , are '' yazdıktan sonra '' going to '' gelir. Ardından fiil yalın halde yani 1. halinde yazılır. İsteğe göre nesne ve zaman zarfı eklenebilir.

'' Subject + am/ is / are + going to + Verb + Object ''

'' Özne+ am / is / are + going to + Fill + Nesne ''
Image

Buarada '' be going to '' konusunda genellikle '' am, is , are '' tıpkı önceki konularda olduğu ve yapıldığı gibi kısaltılmış bir şekilde kullanılır.

I am = I 'm , You are = You're , He is = He's , She is = She's, It is = It's ,
We are = We 're, They are = They're


OLUMSUZ YAPI / NEGATIVE

Diğer tüm zamanlarda olduğu gibi bu zamanda da cümleyi olumsuz yapmak gereken tek şey, cümlenin 2. öğesi olan '' am, is , are '' dan sonra olumsuzluk eki olan '' not '' , kısa yazılışı ile '' n't '' getirmek.

'' Subject + am not / is not / are not + going to + Verb + Object ''

'' Özne+ am not / is not / are not + going to + Fill + Nesne ''

Image

Yine olumlu cümlede olduğu gibi '' am , is , are '' ın kısaltması yazılır genellikle.

I am not = I'm not, You are not = You aren't, He / She / It is not = He / She / It isn't
We are not = We aren't , They are not = They aren't


SORU YAPISI / INTERROGATIVE

Önceki konularda bahsettiğimiz gibi İngilizce'de bir zamanı soru yapmanın yolu 1. ve 2. öğenin yerini değiştirmekti. Yani Özne ile özneden sonra gelen kelimeler yer değiştirdiğinde soru cümlesi yapmış oluyorduk. Aynı kuraldan yola çıkarsak '' am, is , are '' cümle başına gelir. Özne de ikinci sıraya gelir. Yapılması gereken tek değişiklik budur. Onun dışında geriye kalan öğeler aynen yazılır.

'' Am / Is / Are + Subject + going to + Verb + Object? ''

'' Am / Is / Are + Özne + going to + Fiil + Nesne ? ''
Image

CEVAP YAPISI / ANSWER FORM

Cevap verirken ise yine diğer tüm zaman cümlelerinde olduğu gibi yerleri değişen öğeleri tekrar eski yerine koyarız. Başında '' Yes '' ve '' No '' ile birlikte tabiki.

'' Yes, Subject + am/ is / are. '' -- '' No, Subject + am not / is not / are not.''

'' Yes, Özne + am / is / are . '' -- '' No, Özne + am not / is not / are not. ''
Image

Ve tabiki de '' am , is, are '' olumlu ve olumsuz cevap kısa yazılışları mümkündür. Olumlu ve olumsuz yazılışlar hemen bir üstte belirtilmiştir.

Buraya kadar '' be going to '' yapısının olumlu, olumsuz, soru ve cevap yapılarını inceledik. Önceden bahsettiğim gibi İngilizce'de iki tane Gelecek Zaman vardı. Biz bu iki zamanı da şekil yönünden incelemiş olduk. Hemen bir sonraki çalışmada '' will '' ve '' be going to '' yu karşılaştırıp, aralarındaki benzerliklerden ve farklılıklardan tüm detayları ile bahsetmeye çalışacağım.Aynı zamanda zaman zarflarından tutun da özel kullanımlara kadar konuyu enine boyuna işlemiş olacağız. Ondan sonra da olabildiği kadar fazla alıştırma yayınlayıp inşallah konu tam anlamıyla pekişmiş olacak.


İndirme linki : http://www.slideshare.net/alikemal28/be ... onu-anlatm

Return to “İngilizce Konu Anlatımı”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests