Diğer Yapılarla Will and Be Going To Kullanımları

İngilizce Konu Anlatımı bölümü...
User avatar
yapay-zeka
Site Kurucusu Admin
Site Kurucusu Admin
Posts: 403
Joined: Wed Feb 22, 2017 7:52 pm
Location: Adana

Diğer Yapılarla Will and Be Going To Kullanımları

Postby yapay-zeka » Sat Mar 04, 2017 3:06 pm

Future Tense ( will & be going to ) konusuyla ilgili çalışmalara devam ediyoruz arkadaşlar. En son '' will '' ve '' be going to '' nun karşılaştırmasını yapmıştık. Şimdi ise bu iki Gelecek Zaman yapısının diğer yapılarla olan ilişkilerini inceleyip konu hakkında daha derin bir inceleme yapmış olacağız. İnşallah bu çalışmanın sonunda Future Tense ile ilgili kafanıza takılan bir yer olmayacak. Hemen konumuza başlayalım.


1. Kalıp diyebeleceğimiz bazı ifadeler ile Gelecek Zamana ilişkin görüşlerimizi ve tahminlerimizi belirtirken '' will '' kullanılır.

I 'm sure...........= Eminim .....................
I think................= Bence..........................
I don't think........= Sanmıyorum..................
I suppose............= Zannederim ..................
I know.................= Biliyorum...................
I hope.................= Umuyorum ...................
I feel...................= Hissediyorum................
I expect...............= Umuyorum ....................
I assume..............= Zannederim ..................
I doubt.................= Şüphe ederim ................

I 'm sure she will early. / Eminim ki erken gelecek.

I think the world will change in a dramatic way. / Bence dünya büyük ölçüde değişecek.

I don't think I will pass the exam. / Sınavı geçeceğimi sanmıyorum.

I suppose you will win the match. / Maçı senin kazanacağını umuyorum.

I know there will be something new. / Yeni bir şeyler olacağını biliyorum.

I hope you will see the truths. / Gerçekleri göreceğini umuyorum.

I feel I will be fine. / İyi olacağımı hissediyorum.

I expect my salary will rise. / Maaşımın yükseleceğini umuyorum.

I assume this machine will work. / Bu makinanın çalışacağını zannediyorum.

I doubt he will give our money back. / Paramızı geri vereceğinden şüphe ediyorum.


2. Conditional Clauses ( Şart Cümleleri ) kullanılırken Type 1 olduğu zaman '' will '' kullanılır. Yani;

If + Simple Present Tense , will.............

If you study harder, you will pass the exam. / Eğer sıkı çalışırsan sınavı geçeceksin.

If I find a chance, I will go abroad. / Eğer fırsat bulursam yurtdışına çıkacağım.

If Selma completes the project, she will go out with her friends. / Selma projeyi bitirirse arkadaşlarıyla dışarı çıkacak.


3. '' Will '' aynı zamanda rica cümlelerinde de kullanılır.

Will you please open the window? / Lütfen camı açabilir misin?
Will you please bring me a cup of tea? / Bana bir bardak çay getirebilir misin?


4. '' When , after, before, as soon as vb. '' bağlaçlar hemen hemen her zamanda kullanılır. Future Tense ile kullanımları aşağıdaki gibidir.

Before
After
As soon as + Simple Present Tense , will & be going to
Once
When
Until

Yukarıdaki tablolaştırılmış bilgiyi yorumlayacak olursak, karşımıza şöyle bir durum ortaya çıkar. Yukarıdaki zaman zarflarının olduğu cümle yan cümledir. Yani ana cümleyi destekleyen cümlelerdir. Her ne kadar anlam Gelecek Zaman kapsamında olsa da bu zarflardan sonra '' Simple Present Tense ( Geniş Zaman ) yazılır, ardından ise ana cümlede '' will & be going to '' kullanılır. Böylece yardımcı cümle + ana cümleden oluşan ikili bir yapı ortaya çıkar. Dikkat edilmesi gereken yer gerek yan cümledeki gerekse ana cümledeki eylemin daha yapılmamış, gelecekte yapılacağı
olmasıdır.

When my father finishes the work, we will go out together. / Babam işini tamamladığında dışarı çıkacağız.

I will call the police as soon as I find a chance. / Fırsat bulur bulmaz polisi arayacağım.

Before Kerem comes here, we are going to complete the preparations for the birthday party./ Kerem buraya gelmeden önce doğum günü partisi hazılıklarını bitireceğiz.

After Leyla studies English, she will watch TV. / Leyla ders çalıştıktan sonra televizyon izleyecek.

Once you get the main idea, you will work faster. / Ana fikri bir kez kavrayınca daha hızlı çalışacaksın.

Until they graduate from university, they will keep on studying harder. / Üniversiteden mezun olana kadar sıkı çalışmaya devam edecekler.


5. Yukarıdaki zaman zarfları '' When, after, before, as soon as, until, once '' aynı şekilde '' Present Perfect Tense '' ile de kullanılır. Fakat anlam olarak biraz farklıdır. Eğer yukarıdaki zaman zarflarını ''Perfect Tense '' ile kullanırsak önce bir işi tamamlayıp, ardından diğer işi yapacağımızı vurgulamış oluruz.

Before
After
As soon as + Present Perfect Tense , will & be going to
Once
When
Until

Before I have eaten something, I will do my homework. / Birşeyler yemeden önce ödevimi yapacağım.

After my sister has eaten something, she will do her homework. / Kız kardeşim birşeyler yedikten sonra ödevini yapacak.

They will get married when they have graduated from university. / Üniversiteyi bitirdikten sonra evlenecekler.

As soon as my mother and father have gone out, I will go to the cinema. / Annem ve babam dışarı çıkar çıkmaz sinemaya gideceğim.

Until you have finished the search, you will go on. / Araştırmanı bitirene kadar devam edeceksin.

Once you have memorized these words, you will understand the passage better. / Bu kelimeleri bir kez ezberlediğinde paragrafı daha iyi anlayacaksın.


Elimden geldiğince Gelecek Zaman ile ilgili tüm kullanımları anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Tüm bu bahsettiklerimden yana elbette daha başka kullanımlar söz konusudur. Dolayısıyla konunun tam bir sınırını çizmek mümkün değil. Ancak şu ana bahsettiklerim için toplam kullanımın %90 'nını oluşturduğunu söyleyebilirim. Umarım Gelecek Zaman ile ilgili olarak şu an çok daha net bilgilere sahipsinizdir.


İndirme linki : http://www.slideshare.net/alikemal28/fu ... onu-anlatm

Return to “İngilizce Konu Anlatımı”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests