Present Simple Konu Anlatımı

İngilizce Konu Anlatımı bölümü...
User avatar
yapay-zeka
Site Kurucusu Admin
Site Kurucusu Admin
Posts: 403
Joined: Wed Feb 22, 2017 7:52 pm
Location: Adana

Present Simple Konu Anlatımı

Postby yapay-zeka » Sat Mar 04, 2017 3:16 pm

Present Simple Tense (Geniş Zaman Konu Anlatımı)
Olumlu cümle nasıl yapılır?
İngilizcede cümle sırası “özne+yüklem+nesne…” şeklindedir. Öncelikle bunu unutmayalım. Gel gelelim
Present Simple (Geniş Zaman) cümle yaparken dikkat etmemiz gereken hususlara. Simple İngilizcede
“basit,sade vb.” anlamlara gelir. Present Simple’da olumlu cümle yapmak basittir. Hiçbir yardımcı fiil
istemez:
I drink milk: Ben süt içerim.
I read a book: Ben bir kitap okurum.
I do my homework: Ben ödevimi yaparım
They get up early: Onlar erken kalkarlar
Yalnız He,She,It (3. Tekil şahıslar) için fiile “-s” takısı eklenir.
He washes his car: O arabasını yıkar
It drinks milk: O süt içer.
She pays the bill: O faturayı öder.
It smells very nice: O çok hoş kokar.
-S takısı nasıl eklenir?
1.Fiilin sonu “ss, sh,ch,o,x,s ve z” harfleri ie bitiyorsa fiilimize “-es” eklenir.
pass >passes go>goes touch> touches brush>brushes vs.
1. Sonu “sesli harf+y” ile bitiyorsa sadece “-s” eklenir.
play> plays decay> decays employ>employs vs.
2. Sonu “sessiz harf+y” ile bitiyorsa “-y” harfi “-i” ye dönüşür ve sonrasında “-es” eklenir.
cry>cries try<tries study< studies
3. Diğer çoğu fiile sadece “-s” takısı gelir.
put>puts write>writes read>reads take>takes vs.
Not: “Have” fiilinin 3. Tekil şahıs hali “Has” şeklindedir.
Olumsuz cümle nasıl yapılır?
Yukarıda yazdığımız bir cümleyi alıp ondan yola çıkalım.
“I drink milk.” (Ben süt içerim) Bu cümleyi aynen böyle bıraktığımızda olumsuz anlam veremeyiz. Bir
yardımcıya ihtiyacımız var ve bu da yardımcı fiil “do” dur ve olumsuz anlam vermek için “not”
olumsuzluk ekini alarak yardımımıza gelir. Yardımcı fiiller sadece olumsuz cümle değil soru cümlesi için
de yardımcımızdır. “Ben süt içmem” cümlesinde olumsuzluk eki fiile eklenmiştir. Yardımcı fiil özneye
yardım edecek ama burada fiile yakın olması gerekiyor. O yüzden özneden sonra esas fiilden önce
gelecek.
I do not drink(don’t drink) milk. Ben süt içmem
Ö yf ef
They don’t like milk. Onlar süt içmezler.
Ö yf ef
Selda and Melda don’t get up late Selda ve Melda geç kalkmazlar.
Ö yf ef
Not: He/she/it (3. Tekil şahıslar) yardımcı fiil olarak “does” alırlar. Does yardımcı fiilinde “s” takısı
olduğundan esas fiil “s” takısı almaz.
She doesn’t eat meat: O et yemez.
He doesn’t study English: O İngilizce çalışmaz.
Ahmet doesn’t play football. Ahmet futbol oynamaz.
Soru cümlesi nasıl yapılır?
Daha önce yardımcı fiilin özneye yardım ettiğini ve bu yüzden hemen yanında olması gerektiğini
belirtmiştik. Yardımcı fiil ya öznenin sağında ya da solunda olacak. Olumsuz yapıyorsak sağında , soru
yapıyorsak solunda olacak. Türkçe üzerinden gidelim, eklere dikkat edelim.
Ben giderim: Olumlu cümleydi. Olumlu cümle yapmak basitti (simple). Bu yüzden yardımcıya gerek
yoktu. I go
Ben gitmem: Olumsuz cümle yapmamız gerekiyor. Yardımcıya ihtiyacımız var. Olumsuzluk eki not ile
kullanacağız. “Gitmem” demek için yardımcı fiilimizin esas fiile yakın olması lazım. O zaman öznenin
sağında olacak. I don’t go: Ben gitmem. Özneden sonra, esas fiilden önce…
Ben gider miyim? Soru yapmamız gerekiyor. Soru eki fiilden uzak duruyor. O zaman esas fiilden uzak
olacak; öznenin sol tarafına alacağız. Do I go? Özneye yakın fiilden uzak…
Do Sally and Nelly like basketball? Sally and Nelly basketbol sever mi?
Do you want help? Yardım ister misin?
Hatırlatma: He/She/it (3. Tekil şahıslar) için “does” yardımcı fiili kullanılır. Does yardımcı fiilinde “-s”
takısı olduğu için esas fiil “s” takısı almaz.
Does she like milk? O sütü sever mi?
Does Ali play tennis? Ali tenis oynar mı?
Not: Soru zamirleri her zaman soru cümlesinin başındadır. Daha sonra “yf+özne+ef” şeklinde sıra
devam eder.
What do you like? Ne seversin?
When do you get up? Ne zaman kalkarsın?
How do you go? Nasıl gidersin?
How much sugar does she want? Ne kadar şeker ister? (How much sugar tamlama olduğu için
ayrılmaz)
Present simple ile kullanılan sıklık zarfları: always, often, usually,sometimes, rarely, seldom,
hardly ever,never… Bu zarflar genel itibariyle esas fiilden önce yardımcı fiilden sonra gelir.
I rarely get up late. (Nadiren geç kalkarım)
She doesn’t usually eat meat (Çoğunlukla et yemez)
Present simple ile kullanılan bazı ifadeler: everyday, every week, on Mondays, at weekends, in
the mornings, once a day vs

Return to “İngilizce Konu Anlatımı”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests