INGILIZCE FUTURE PERFECT – GELECEKTE BITMIŞLIK – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

Orta düzey İngilizce öğrenenlerin gramer, kelime, spelling, reading gibi konularla ilgili merak ettiklerini sorabilecekleri bölüm...
User avatar
yapay-zeka
Site Kurucusu Admin
Site Kurucusu Admin
Posts: 403
Joined: Wed Feb 22, 2017 7:52 pm
Location: Adana

INGILIZCE FUTURE PERFECT – GELECEKTE BITMIŞLIK – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

Postby yapay-zeka » Wed Jul 11, 2018 4:15 pm

Gelecekte Bitmişlik zaman şeklini, gelecekte bir zaman noktasından önce bitirilmiş olacak bir eylem için kullanırız.

We use the Future Perfect to talk about an action that will be completed before a point in time in the future.

FORM: Subject + will + have + past participle (ŞEKİL: Özne + will + have + geçmiş zaman ortacı)

eg. I’ll have finished the meeting by 5 o’clock.(Örnek : Toplantıyı saat beşe kadar bitirmiş olacağım.)We’ll have driven 500km by the time we get there.(Oraya varana kadar 500km yol katedmiş olacağız.)I’ll have left the country by the time you arrive.(Senin geldiğin zamana kadar, ben ülkeyi terk etmiş olacağım.)

We often use by with the Future Perfect to mean before this time. (Sık olarak Gelecekte Bitmişlik zaman şekli ile beraber, bu zamandan önce anlamında, “by” kullanırız.)

Phrases that are commonly used with the Future Perfect are:(Gelecekte Bitmişlik ile beraber sıkça kullanılan cümle dizilimleri aşağıdaki gibidir:)

by dinner time/ two o’clock (akşam yemeği vaktine doğru/ saat iki)by the end of the day/ month/ week/year (günün/ ayın/ haftanın/ yılın sonuna doğru)by the time we get there/ get home/ I’m forty/ I finish work(oraya varmış olduğumuzda/ eve varmak/ ben kırk yaşındayım/ işi bitiririm)by this time next week/ tomorrow/ next year(gelecek hafta/ yarın/ gelecek sene bu zamana doğru)

Return to “Intermediate”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests