INGILIZCE PASSIVE FORMS WITH HAVE AND GET – HAVE VE GET ILE EDILGEN ŞEKILLER

Orta düzey İngilizce öğrenenlerin gramer, kelime, spelling, reading gibi konularla ilgili merak ettiklerini sorabilecekleri bölüm...
User avatar
yapay-zeka
Site Kurucusu Admin
Site Kurucusu Admin
Posts: 403
Joined: Wed Feb 22, 2017 7:52 pm
Location: Adana

INGILIZCE PASSIVE FORMS WITH HAVE AND GET – HAVE VE GET ILE EDILGEN ŞEKILLER

Postby yapay-zeka » Wed Jul 11, 2018 4:16 pm

Edilgen have + tümleç + geçmiş zaman ortacı şeklini, başka kişilere bizim için yapmaları için ödemede bulunduğumuz bir şey hakkında konuşmak için kullanırız.

We use the passive form have + object + past participle to talk about something we pay other people to do for us.

eg. I had my windows cleaned this morning.( Örnek : Bu sabah pencerelerimi temizlettim.)

We use get + object + past participle when it was difficult to get something done.(“Get + tümleç + geçmiş zaman ortacı, bir şeyin yaptırılması zor olduğu durumlarda kullanırız.)

eg. After much trying, he finally got a record deal signed.(Örnek : Bir çok denemeden sonra, nihayet bir albüm anlaşması imzaladı.)

We use get + past participle for things that happen by accident or unpleasant things that happen to us.(Get + geçmiş zaman ortacını, kazaren olan veya başımıza gelen tatsız şeyler için kullanırız.)

eg. Some glasses got broken when we were packing.(Örnek : Paketlerken bazı camlar kırıldı.)

My wallet got stolen at the concert last night.(Cüzdanım geçen geceki konser sırasında çalındı.)

Return to “Intermediate”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests