Wyoming

Bulunduğunuz veya gelmeyi düşündüğünüz eyaletler hakkında her şey...
User avatar
yapay-zeka
Site Kurucusu Admin
Site Kurucusu Admin
Posts: 403
Joined: Wed Feb 22, 2017 7:52 pm
Location: Adana

Wyoming

Postby yapay-zeka » Fri Jul 27, 2018 4:03 am

Wyoming , ABD'nin eyaletlerinden birisidir. Başkenti Cheyenne'dir. Wyoming'in yıllık ekonomik üretimi 27,4 milyar dolardır. (2005 verileri) Bölgenin dağlık olmasına karşın tarım faaliyetleri geçmişten bugüne dek sürmektedir. Ayrıca doğalgaz, uranyum, kömür gibi doğal kaynakları mevcuttur.
Image
arih

Şu an Wyoming olarak bilinen bölgede geçmişte çeşitli kızılderili halkları yaşamıştır. Arapaholar, Apsalokeler, Lakotalar ve Şoşoniler bu halklar arasındadırlar ancak Avrupalı kaşifler buraya geldiğinde, yalnızca birkaç kabile bölgede bulunuyordu. Bölge İspanyol İmparatorluğu'nun bir parçası iken 1848'de Meksika-Amerika Savaşı bittiğinde Birleşik Devletler'e devredilmiştir. 18. yüzyılın sonlarında Québec ve Montréal'den gelen Fransız-Kanadalı avcılar bölgeye gelmiştir. Bu avcılar arasında Téton, La Ramie, John Colter gibi isimler bulunmaktadır.

Nüfus

Amerika Birleşik Devletleri Sayım Bürosunun kayıtlarına göre Wyoming eyaletinin tahmini 2012 nüfusu 576,412'dir. Nüfus 2010 sayımına göre %2.3 artmıştır. 2010 sayımına göre nüfusun ırksal dağılımı şöyledir:

% 90.7 Beyaz Amerikalılar
% 0.8 Afroamerikan
% 2.4 Kızılderili ve Alaska yerlileri
% 0.8 Asyalı Amerikalılar
% 0.1 Hawaiili ve diğer Pasifik adalı
% 2.2 İki ya da daha fazla ırktan olanlar
% 3.0 diğer ırklar
Etnik olarak nüfusun % 8.9'u Hispanik ya da Latin kökenlidir. Nüfusun % 26'sı Alman, % 16'sı İngiliz, %13.3'ü İrlandalı, % 6.5'i Amerikan, %4.3'ü Norveçli ve % 3.5'i İsveçlidir.

İnanç

Wyoming'te en büyük mezhep protestanlıktır. Dinsizler ve katolikler de nüfusta önemli yer tutar.

Hıristiyanlık 85%

Protestan – 53%
Katolik – 16%
LDS (Mormon) – 11%
Diğer dinler – 1%
Dinsizler – 21%

Bayrağı :
Image

Return to “Eyaletler”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests